ෂෙල් සමාගම වැඩ අරඹයි

  • By editor
  • March 22, 2024
  • 0
  • 71 Views

වසර 20ක කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කිරීමට කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබාගෙන ඇති ෂෙල් සමාගම (Shell Global) ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉන්ධන බෙදාහැරීම අද සිට ආරම්භ කරඇත.

ඒඅනුව අද සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් 150 කින් Shell Global ඉන්ධන ලබාගත හැකි වනු ඇත.

පළමු Shell-RM Parks ඉන්ධන තොගය ඊයේ (21) කොළඹ වරායට සේන්දුවිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *