සණස ලොක්කා ඉවත් වෙයි

  • By editor
  • February 22, 2024
  • 0
  • 150 Views

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත සණස සංවර්ධන බැංකුවෙහි (SDB.N0000) ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කළ ප්‍රියන්ත තල්වත්ත මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ බව එම බැංකුව පවසයි.

අද දිනයේදී කොළඹ කොටස් හුවමාරුව වෙත ලිපියක් මගින් එම බැංකුව මේ බව සඳහන් කර තිබේ. ඒ අනුව අද (පෙබරවාරි 20 වැනිදා) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඒ මහතා මෙලෙස බැංකුවෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ධුරයෙන් ඉවත්ව තිබේ.

මෙම ඉවත්වීම සිදුවන අවස්ථාව වන විට තල්වත්ත මහතා සතුව සණස සංවර්ධන බැංකුවෙහි කිසිදු කොටස් හිමිකාරීත්වයක් නොපැවැති බවත් බැංකුව පවසයි.

2022 නොවැම්බර් 22 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තල්වත්ත මහතා සණස සංවර්ධන බැංකුවෙහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස පත් කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *