සතොස ඇවිලෙයි – සභාපති පසද කාර්යාල අඩස්සියේ

  • By editor
  • September 16, 2023
  • 0
  • 326 Views

සතොස ආයතනය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ අරමුණෙන් සේවකයින් 300ක් පමණ මේ මස 30 වන දින සිට අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

එහිදී අදාල සේවකයින්ට මෙම මස තිස් වෙනිදා සිට මාසික වැටුප් හෝ වෙනත් කිසිදු දීමනාවක් නොගෙවන බවට සතොස ආයතනයේ සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ගෙන ඇති මෙම තීරණයට එරෙහිව එම සේවකයන් එහි ආයතනයේ සභාපති පසඳ යාපා අබේවර්ධන මහතා කාර්යාල අඩස්සියට පත් කර විරෝධතාවය පල කර තිබේ.

මෙම තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් ඉදිරි සති සිට වෘත්තීය හා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව සේවකයන් කියා සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *