සනත්ගේ තැන ශෂින්ද්‍රට

  • By editor
  • January 31, 2024
  • 0
  • 40 Views

ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයට ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා පත් කර ඇත.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ඔහු දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

සනත් නිශාන්ත මහතාගේ හදිසි අභාවයෙන් පුරප්පාඩුව පවතින අමාත්‍යධූරය සදහා මෙම පත්කිරීම සිදු කර ඇත.

මේ වන විට වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසද කටයුතු කරන්නේ ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතායි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *