සබීතාට නඩුවක්

  • By editor
  • February 21, 2024
  • 0
  • 73 Views

දායක හා අධිභාර මුදල් ගෙවීම පැහැර හැරීමක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී සබීතා පෙරේරා මහත්මියට එරෙහිව නඩු පවරා තිබේ.

ඇය හා ඇගේ සැමියා වන වන උපාලි ජයසිංහා ඔවුන්ගේ ඩී පී ජයසිංහ ටුවර්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රාන්ස්පෝට් කම්පැණි ලිමිටඩ් ජයසිංහ ආයතනයට මෙසේ නඩු පවර ඇත.

සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදල විසින් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ මෙම නඩුව ගොනු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *