සම්පත් බැංකු ප්‍රධාන විධායකට අධිකරණයෙන් නියෝගයක්

  • By editor
  • December 14, 2023
  • 0
  • 142 Views

සම්පත් බැංකුවේ තලාහේන ශාඛාවේ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව සිදුකරන ලද විනය පරීක්ෂණයට අදාළ හා එම පරීක්ෂණය මගින් කරන ලද නියෝගවලට අදාළ සියළු ලේඛන වල සහතික පිටපත් ලබාදෙන ලෙස කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් සම්පත් බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියාට නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.


ඒ අදාළ බැංකු ශාඛාවේ ගිනුම් හිමිකරුගේ අනුදැනුමකින් තොරව මුදල් හුවමාරු කර රුපියල් කෝටි අටකට ( 80,758,886.88) ආසන්න මුදලක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බැවින් එම ලේඛන අදාළ පරීක්ෂණයට අවශ්‍ය බව අධිකරණයට දන්වා ඒ සඳහා නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුවය.

එම බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවකුගෙන් රුපියල් මිලියන 77.98ක් වංචා කළැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් සම්පත් බැංකුවේ හිටපු නිලධාරීන් පස්දෙනකුට කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් පසුගිය දා විදෙස් ගමන් තහනම් කරනු ලැබීය.

වෛද්‍යවරයකු වන කැළුම් හර්ෂ කමල් වීරසිංහ විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ සිදුකෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *