සයිනොපෙක් ගණන් උස්සයි

  • By editor
  • October 1, 2023
  • 0
  • 146 Views

සයිනොපෙක් සමාගම අද (01) සවස 6 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කර ඇති අතර ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් මිල කිසිදු වෙනසක් කර නොමැත. ඒ අනුව එහි ලීටරයක මිල රුපියල් 358කි.

ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරය ක මිල රුපියල් 6කින් වැඩිකර ඇත. එහි නව මිල රුපියල් 420කි.

ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 348 දක්වා රුපියල් 10කින්ද සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල.රුපියල් 61කින් රුපියල් 417 දක්වා ද වැඩිකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *