සරසවි සිසුන්ට දේශන දෙන්න ආ ඩඩ්ලිට අකැරතැබ්බියක්

  • By editor
  • January 14, 2024
  • 0
  • 111 Views

සහල් මාෆියාවට එරෙහිව කැලණි විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක් විසින් ප්‍රකට ව්‍යාපාරික ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතාගේ මෝටර්‍රථය වට කරමින් විරෝධය පළකර ඇත.

කැලණි විශ්ව විද්‍යාලයේ ආරාධිත දේශනයක් සඳහා ඩඩ්ලි සිරිසේන මහතා පැමිණ ඇති අතර එහිදී මෙම උණුසුම් තත්වය ඇති වී තිබේ.

ජනතාව හාමතේ සිටියදී සහල් මාෆියාකරුවන් විසින් විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට සිදුකරන දේශපාලන සන්දර්ශනවලට විරෝධය පළ කරන බව ද එම ශිෂ්‍යයින් සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *