ස්ථාන මාරු කළේ නිත්‍යානුකූලවයි – ටිරාන් අලස්

  • By editor
  • April 26, 2023
  • 0
  • 71 Views

නියමිත නිත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදය අනුව දකුණු පළාත් බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් සදහන් කර තිබේ.

අජිත් රෝහණ ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් හත් දෙනකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇත්තේ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ පූර්ණ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා පොලිස් කොමිසමේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව එවැනි මාරු කිරීම් කිරීමට ඒ කොමිසම බලය ලබාදී  ඇති බවද ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු දකුණු පළාතට මාරුකර යවනු ලැබුවේද ඉහත ක්‍රමවේදය අනුව වන අතර එම ක්‍රමවේදය යටතේම නැගෙනහිර පළාතට මාරු කළ බව ද ඔහු සදහන් කර ඇත.

මෙකී ස්ථාන මාරු සේවා අවශ්‍යතා මත පමණක් සිදුකළ ඒවා බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *