සාගලට එරෙහිව ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය මෙහෙයුමක්

  • By editor
  • January 10, 2024
  • 0
  • 127 Views

විපක්ෂය කුමන ප්‍රචාරයක් ගෙනගියද ජනධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය වැඩිවෙමින් පවතින බව පාර්ශව ගණනවක් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසට පැහැදිළිකර දි ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි. 

එම නිසා මේ අවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරයාට දේශපාලනිකව පහර දීමට යාම පාරා වලල්ලක් විය හැකිබව සජිත් ප්‍රේමදාසට හිතවත් මාධ්‍ය නාළිකාවක් දැනුම්දී තිබේ. එම තත්තවය නිසා ජනාධිපතිවරයාට සෘජුව පහර දීමට සජබ බොහෝ මන්ත්‍රීවරු මැලිකමක් දක්වන බව වාර්තා වේ. 

එම නිසා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ දේශපාලන ක්‍රියාන්විතය මෙහෙයවන සාගල රත්නායක ඉලක්ක කර ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට ස.ජ.බ ට හිතවත් එම මාධ්‍ය නාළිකව තීරණය කර ඇතිබව සතියට වාර්තා වේ. 

ඒ අනුව රටේ මතුවන, ජනතාව තුළ අප්‍රසාදයක් ඇති කළ හැකි සෑම සිදුවීමකට සාගලගෙ නම සම්බන්ධ කර පුවත් නිර්මාණය කිරිමට මෙම නාළිකව කටයුතු කටමින් සිටිනා බව සතියට වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *