සා/පෙල ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

  • By editor
  • December 1, 2023
  • 0
  • 64 Views

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 20222 (2023) ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවි වන https://www.doenets.lk සහ www.results.exams.gov.lk වෙත පිවිස ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *