සා.පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර බැලීමත් ඇණ හිටියි!!

  • By editor
  • August 25, 2023
  • 0
  • 246 Views

රුපියල් දෙදහසක දීමනාවක් සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර අගය ඇගයීම් කරන ගුරුවරුන්ට ලබා දෙන ලෙස ලංකා ගුරු සංගමය ඉල්ලා සිටියි.

මේ වනවිට එම දීමනාව උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම කටයුතු සිදු කරන ගුරුවරුන්ට ලබා දෙනු ලබයි.

එම දීමනාව අද දිනයේ සිට නොගෙවන්නේ නම් සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු වර්ජනය කරන බවද එහි සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *