සැකකරු අල්ලන්න ඇළට පැන්න පොලිස් නිලධාරියා දියේ ගිලී අතුරුදන් 

  • By editor
  • November 23, 2023
  • 0
  • 75 Views

ජාඇල ප්‍රදේශයේ ඇළකට පැන පළායාමට තැත්කළ සැකකරුවෙක්ව අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා උත්සාහ කළ පොලිස් නිලධාරී කණ්ඩායමකින් එක් පොලිස් නිලධාරියෙක් එම ඇළේ ගිලී අතුරුදන්ව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් ජාඇල ප්‍රදේශයේදී සැකකරුවෙක්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට යෑමේදී ඔහු ඇළකට පැන පළායාමට තැත්කර ඇති අතර ඔහුව අල්ලා ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන් 4 දෙනෙකුද එම ඇළ⁣ට පැන ඇත.

අනතුරුව එක් පොලිස් නිලධාරියෙකු එහි ගිලී අතුරුදන් වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *