සිදුහත් උපතට ගැරහූ නතාෂාට එරෙහිව පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක්

  • By editor
  • May 27, 2023
  • 0
  • 127 Views

අස්ගිරි මහා විහාර පාර්ශ්වයේ පුත්තලම මහා දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක වහන්සේ විසින් නතාෂා එදිරිසිංහ නම් කාන්තාව බෞද්ධාගමටත් සිදුහත් උපතටත් විශාල අපහාසයක් සිදු කර ඇතැයි පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න වෙත පැමිණිලි කර තිබේ.

අස්ගිරි මහා විහාර පාර්ශ්වයේ පුත්තලම මහා දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍ය මිගෙට්ටුවත්තේ සුමිත්ත හිමියන් විසින් මෙම පැමිණිල්ල ගොනු කර තිබේ.

අදාල පැමිණිල්ල පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *