සිනමන් ලේක්සයිඩ් හෝටලය PHI පරික්ෂාවට – නරක් වූ සුප් දුන් බවට පාරිභෝගිකයෙකුගෙන් පැමිණිල්ලක් 

  • By editor
  • January 4, 2024
  • 0
  • 169 Views

කොළඹ ප්‍රමුඛ පෙළේ හෝටලයක් වන සිනමන් ලේක් සයිට් හෝටලයට පැමිණි පාරිභෝගිකයෙක් විසින් සුප් එකක් ඇණවුම් කර ඇති අතර එම සුප් එක පානය කිරීමට ප්‍රථම ඊට එහි වූ කුඩා බදුනකින් ගම්මිරිස් එක්කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

නමුත් එම කුඩා බදුනේ තිබූ ද්‍රව්‍යයෙන් අධික දුගදක් වහනය වී ඇති අතර ඒ බව සිනමන් ලේක්සයිඩ් හෝටලයේ කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර ඇත. එහිදී එම කාර්ය මණ්ඩලය එය වීමට නොහැකි බවට තර්ක කර ඇති අතර පසුව අදාළ පාරිභෝගිකයාට නොමිලේ දෙහි යුෂ වීදුරුවක් ලබා දී තිබේ.

කෙසෙවෙතත් අදාළ පාරිභෝගිකයා සිදුකළ පැමිණිල්ලකට අනුව මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් පැමිණ අදාළ සුප් පානය ඇතුළු ද්‍රව්‍ය රස පරික්ෂාවට යොමුකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *