සිනොපෙක් තෙල් අඩු මිලට විකුණන්න අහද්දි තෙල් සංස්ථාව නිශ්ශබ්දයි

  • By editor
  • August 10, 2023
  • 0
  • 206 Views

සිනොපෙක් සමාගම අඩු මිලට ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සඳහා ලංකා ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති අතර එම ඉල්ලීමට තෙල් සංස්ථාව මෙතෙක් ප‍්‍රතිචාර දක්වා නොමැති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව තෙල් සංස්තාවේ ඉන්ධන මිල ගණන් වඩා සෑම වර්ගයකම ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල් තුනක් මිල අඩුවෙන් අලෙවි කිරීමට එම සමාගම ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

සිනොපෙක් සමාගම සිය පළමු ඉන්ධන තොගය මෙරටට ගෙන්වා ගබඩා කර ඇති අතර ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී ඉන්ධන අලෙවි කිරීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *