සිරිපාල ගම්ලත්ට සහ ජගත් සමරවික්‍රමට හූ තියලා එලවලා

  • By editor
  • August 3, 2023
  • 0
  • 101 Views

වසර ගණනාවක් තිස්සේ අබලන් වී ඇති මාර්ගයක් පිළිසකර නොකර නැවත විවෘත කිරීමට පැමිණි රාජ්‍ය ඇමැති සිරිපාල ගම්ලත්ට හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් සමරවික්‍රමට ප්‍රදේශයේ ජනතාව විරෝධය දක්වා තිබේ.

මෙම සිදුවීම වී ඇත්තේ මැදිරිගිරියේ ප්‍රදේශයේ අදාළ අවස්ථාව වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයක් අතරතුරේ දී ය.

කෙසෙවෙතත් ඒ හේතුවෙන් එම විවෘත කිරීම නතර කර දමා ඔවුන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත්ව ගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *