සිවුරු ගලවා හිමිවරුන් දෙනමකට දායක සභාව පහර දීලා

  • By editor
  • March 8, 2024
  • 0
  • 86 Views

දායක සභාවේ පිරිසක් විසින් පුත්තලම ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක වාසය කළ හිමිවරුන් දෙදෙනෙකුට සිවුරු ගලවා අමානුෂිකව පහර දී තිබෙන බව වාර්තා වේ

මේ වනවිට පහර කෑ එම හිමිවරුන් රෝහල් ගත කර ඇති බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

දායක සභාවේ පිරිසක් හා මෙම හිමිවරුන් අතර දිගින් දිගටම තිබූ ආරවුලක් මත මෙම පහරදීම සිදුව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *