සිසුවියන් තිදෙනෙක්ට අමුතු පාඩමක් උගන්වන්න ගිය විද්‍යා ගුරුවරයා අත්අඩංගුවට

  • By editor
  • February 15, 2024
  • 0
  • 76 Views

හැටන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන වටවල ප්‍රදේශයේ දෙමළ පාසලක පාසල් සිසුවියන් තිදෙනෙකුට අතවර කිරීමට තැත්කළ එම පාසලේම විද්‍යා විෂය උගන්වන ගුරුවරයාව සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අදාළ ගුරුවරයා විසින් පාසලේ 10 වන ශ්‍රේණියේ සිසුවියන් තිදෙනෙකුට අතවර කිරීමට උත්සාහ ගෙන ඇති බවත් ඔවුන්ට කෙටි පණිවුඩ යොමු කරමින් ඔවුන් අපහසුතාවයට පත්කර ඇති බවත් පැමිණිල්ලේ සදහන් කර ඇත.

එම පණිවුඩවලට පිළිතුරු නොයැවීම හේතුවෙන් සිසුවියන් පන්ති කාමරය තුළ වාඩි වී සිටින අවස්ථාවේ දී අනිසි බලපෑම් සිදුකිරීම හේතුවෙන් අදාළ සිසුවියන් වටවල පොලීසියට පැමිණිලි කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *