සීනී තියෙන්නේ සුමාන දෙකකට විතරයි – අළුත් බද්දෙන් ආනයනකරුවෝ හාන්සියි

  • By editor
  • November 12, 2023
  • 0
  • 232 Views

නත්තල් සමයේදී සහ අලුත් අවුරුදු උත්සව සමයේදී රට තුළ සීනි හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට සීනි ආනයනයකරුවන් වෙළද අමාත්‍යාංශයට දැනුම්දී ඇත.

වෙළද ඇමැති නලින් ප්‍රනාන්දු සහ සීනි ආනයනකරුවන් අතර පැවැති සාකච්ඡාවකදී ආනයනකරුවන් පෙන්වාදී ඇත්තේ පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා රුපියල් 275ක උපරිම සිල්ලර මිලක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තුළින් රුපියල් 40ක අලාභයක් සිදුවන බවයි.

මෙම තත්වය දිගින් දිගටම පැවතීම සහ ඩොලරය ඉහළ යාම නිසා ඉදිරියේදී පැමිණීමට නියමිත සියලු ඇනවුම් අවලංගු කිරීමටද සිදුවන බව ආනයනකරුවන් ඇමැතිවරයාට දැනුම්දී ඇත.

සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් සදහා ශත 25ක්ව පැවති ආනයනය බද්ද රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කිරිමෙන් සහ උපරිම සිල්ලර මිලක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් සීනි ආනයනකරුවන් මෙහිදී දැඩි විරෝධය  පළ කර තිබේ. මීට දෙසතියකට පෙර රුපියල් 260ක්ව පැවති සීනි කිලෝග්‍රෑමයක තොග මිල මේ වන විට රුපියල් 315 දක්වා වැඩිවී ඇත.

තවද රට තුළ පවතින්නේ සති දෙකකට ප්‍රමාණවත් සීනි තොගයක් බව ආනයනකරුවන් මෙහිදී පෙන්වාදී ඇත. දෛනික සීනි අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් දෙදහසක් වන අතර රට තුළ පවතින්නේ සීනි මෙට්‍රික් ටොන් තිස් දහසක් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *