සුජීව සේනසිංහගේ ගේ හොරු බිදලා

  • By editor
  • July 12, 2023
  • 0
  • 143 Views

හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් වන සුජීව සේනසිංහට අයත් මහනුවර හන්තාන නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ ඇති නිවසක් හොරු බිඳ රුපියල් ලක්ෂ 5ට ආසන්න මුදල් හා භාණ්ඩ සොරාගෙන ගොස් ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

එම සොරාගත් භාණ්ඩ අතර රන් බඩු, මුදල් සහ මෝටර් රථ බැටරියක් ද අයත් බවට ඔහු විසින් පොලිසියට සදහන් කර තිබේ.

මහනුවර පොලිසිය මගින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවන අතර මේ වනතෙක් සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගෙන නොමැත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *