සුඩානයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඇතුළු පිරිසක් මුදවා ගැනීමට සෞදී රජුගේ නෞකාව ලබා දෙයි

  • By editor
  • April 28, 2023
  • 0
  • 86 Views

සුඩානයේ මේ වනවිට පවතින අර්බුදකාරී තත්වය හමුවේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඇතුළු පිරිසක් ඉන් මුදවාගැනීම සදහා සෞදී රාජධානියේ රජුගේ උපදෙස් මත රජුට අයත් නෞකාව යොදාගෙන තිබේ.

මේ වනවිට සුඩානයේ රැදි සිටි 2991ක පිරිසක් මුදවාගෙන තිබේ.

එමෙන්ම එම පිරිස ඔවුන්ගේ රටවල් වලට පිටත් කර යැවීම සදහා අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් ලබාදීමට ද සෞදී රාජධානිය කටයුතු කරමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *