සුදු පාට කුඩක් ධවල මන්දිරය කලඔයි

  • By editor
  • July 4, 2023
  • 0
  • 96 Views

ධවල මන්දිරයේ පුස්තකාලයේ තිබී සුදු පැහැති වර්ණයෙන් යුතු කුඩු වර්ණයක් සොයාගැනීමත් සමඟ ලෝකයේම අවධානය ඒ වෙත යොමුව තිබේ.

එම හේතුවෙන් ධවල මන්දිරයේ කාර්යමණ්ඩලය ඉන් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබූ බව ද වාර්තා කර තිබුණි.

මෙම ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ පසුව සිදුකළ වැඩිදුර පරීක්ෂා කිරීම්වලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ එම ද්‍රව්‍ය කොකේන් සඳහා ධනාත්මක ප්‍රතිඵල වාර්තා කරන බවය.

කෙසෙවෙතත් මෙම සිදුවීම වනවිට ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් ධවල මන්දිරය තුළ සිට නොමැති බවද වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *