සුවසැරිය ගිලන් රථ 25ක්‌ පැලවෙන්න දාලා

  • By editor
  • June 26, 2023
  • 0
  • 81 Views

සුවසැරිය පදනම වෙත ලබා දී තිබූ ගිලන් රථ 25ක් භාවිතයට නොගෙන රථ ගාලක් තුළ නවතා දමා ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සදහන් කර තිබේ.

ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මූල්‍ය කල්බදු ක්‍රමය යටතේ මිලදී ගෙන ඇති මෙම ගිලන් රථ වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුතු අවසන් නොකිරීම හේතුවෙන් සැපයුම්කරුගේ රථගාලක් තුළ මෙලෙස ගාල් කර තිබේ.

එසේම මෙම ගිලන් රථ මිල දී ගෙන ඇත්තේ පිළිගත් ක්‍රමවේදයකට අනුව නොවන බව ද විගණන වාර්තාව මගින් පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *