සුව සැරියත් ආධාර ඉල්ලයි

  • By editor
  • March 29, 2023
  • 0
  • 221 Views

‘සුව සැරිය’ ගිලන් රථ සේවය පවත්වාගෙන යාම සදහා ජනතාවගේ ආධාර ඉල්ලා සිටී.

ඇතැම් ජාතික පුවත්පත් හි දැන්වීම් පල කරමින් ඔවුන් පවසා ඇත්තේ මෙරට පවතින අයහපත් ආර්ථික තත්වය හේතුවෙන් සුව සැරිය ගිලන් රථ සේවය සදහා මුදල් යෙදවීම අසීරු වී ඇති බව ය.

එම හේතුවෙන් මෙම සේවය නොකඩවා පවත්වාගෙන යාම මහත් අභියෝගයක් වී ඇති බැවින් ඒ සදහා සියලු දෙනාගේ උපකාර ලබාගැනීම වෙනුවෙන් විශේශ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ද ඔවුන් වැඩි දුරටත් සදහන් කර ඇත. එමෙන්ම ගිලන්රථයක් නඩත්තු කිරීම වෙනුවෙන් වසරකට ලක්ෂ 50ක මුදලක් වැය වෙන බව ද සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *