සෞඛ්‍යයේ ඉහළ පුටුවකට නව පත්වීමක්

  • By editor
  • August 16, 2023
  • 0
  • 103 Views

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස වෛද්‍ය අජිත් මෙන්ඩිස් පත්කර ඇත.

මීට පෙර එහි සභාපති ලෙස කටයුතු කල සරත් ලියනගේ මහතාව විෂයභාර අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා විසින් එම තනතුරින් ඉවත් කර ඇත.

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ නව සභාපති අජිත් මෙන්ඩිස් මහතා, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් වරයා ලෙසද කටයුතු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *