සෞඛ්‍ය ඇමතිගෙන් විශේෂ නියෝගයක් 

  • By editor
  • November 2, 2023
  • 0
  • 121 Views

හදිසි මිල දී ගැනීම් අත්හිටුවා ලියාපදිංචි ඹෟෂධ පමණක් මෙරටට ගෙන්වන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

එමෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය ම අවස්ථාවලදී පමණක් ලියාපදිංචි නොවූ ඖෂධ පිළිබඳව අවශ්‍ය දත්ත පරීක්ෂා කර ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලබා ගෙන මිල දී ගැනීම් සිදු කරන ලෙසත් අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ඊයේ (01) ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය, රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාව හා වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය යන ආයතනවල සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිලධාරීන් සමග පැවති මාධ්‍ය සාකච්ජාවකදී ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *