සෞඛ්‍ය ඇමති සහ වෘත්තිය සංගම් අතර හමුවක් – සෞඛ්‍යයේ ගැටළු ගැන සාකච්ඡා කරන්න සෞඛ්‍ය ඇමති අද සවස මුදල් අමාත්‍යාංශයට.

  • By editor
  • January 16, 2024
  • 0
  • 114 Views

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පවතින ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර විසඳුම් සෙවීම සඳහා අද සවස වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා අතර හමුවක් පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

අද සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සංගම් සමග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සාකච්ඡාවක් ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *