සෞඛ්‍ය වෘත්තී සමිති 72ක් හෙට වර්ජනයක

  • By editor
  • January 31, 2024
  • 0
  • 97 Views

ලක්ෂයකට අධික සෞඛ්‍ය කාර්‍යමණ්ඩලය සඳහා ආර්ථික යුක්තිය ඉටු කිරීමට බල කරමින්, වෘත්තීය සමිති 72ක් ඒකාබද්දව හෙට උදෑසන 6.30 දීපව්‍යාප්ත සෞඛ්‍ය වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව වාර්තා වේ.

කෙසෙවෙතත් වර්ජනය අවසන් කිරීම පිළිබඳ තීර්ණය කිරීම සඳහා හෙට දහවල් 2ට, නායකත්ව සමුළුවක් කැඳවා ඇති බවත් රජය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දක්වන ප්‍රතිචාර සහ වර්ජනය කඩාකප්පල් කිරීම සඳහා සිදුකරනු ලබන අනිසි මැදිහත්වීම් පිළිබඳව සලකා බලමින් එම තීරණය ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් වෘත්තිය සමිති සංගම් සදහන් කරයි.

සියළු ළමා රෝහල්, පිළිකා රෝහල් සහ මාතෘ රෝහල්හී සියළු සේවාවන් ස්වෙච්චාවෙන් සැපයෙන අතර එම රෝහල් ඉදිරිපිට හෙට දහවල් 12ට විරෝධතා උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *