හරක් කටාට සහය දුන්නේ යැයි CID ලොක්කා දොට්ට

  • By editor
  • September 16, 2023
  • 0
  • 312 Views

හරක් කටාට සහාය දුන් බවට සැකපිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉවත්කර ඇත.මෙම සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා හරක්කටා සමග රාත්‍රී කාලයන්හි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශනය පිලිබදව සාකච්ඡා කර ඇති බවට ආරංචි ලැබී ඇත.

තවද මෙම පොලිස් අධිකාරීවරයා ඉහළ නිලධාරීන්ට කතා කරමින් හරකකටාගේ විමර්ශනය තමා වෙත ලබාදෙන ලෙස දිගින් දිගටම බලපෑම් කර ඇති බවද පොලිසියයේ අභ්‍යන්තර ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි.

හරක් කටා පැන යෑමට තැත් කල අවස්ථාවේ මෙම සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයාගේ සහය ලැබී ඇත්දැයි පිලිබදව විමර්ශනයක්ද සිදුකෙරෙමින් ඇත.වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි මෙම පොලිස් අධිකාරීවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ කොට්ඨාශයෙන් ඉවත් කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *