හරක් කටාට සහය වූ කවුරුත් හෙව්ව CID ලොක්කා මෙන්න

  • By editor
  • September 16, 2023
  • 0
  • 198 Views

මේ දිනවල කවුරුත් කතා වෙන පාතාල ලොක්කෙක් වන හරක් කටා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පැනගන්න උත්සාහ කිරීමේ සිද්ධියේ නවතම හෙළිදරව්ව තමයි ඊට CID එකේම ලොක්කෙක් සහය වෙලා තියෙනවා කියන එක.

කොහොම උනත් ඒ සැකය මත ඔහුව CID එකෙන් ඉවත් කිරීමටත් කටයුතු කරලා තිබුණා.

ඒ තමයි ASP මෙරිල් රංජන් කියන නිලධාරියා. මොහු හරක්කටා සමග රාත්‍රී කාලයන්හි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශනය පිලිබදව සාකච්ඡා කර ඇති බවට ආරංචි ලැබීලා තිබෙනවා.

ඒ සැකය මත තමයි පරීක්ෂණ සිදුකෙරෙන බව වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *