‘හරක් කටා’ පන්නන්න සැලසුම් කළ CID කොස්තාපල්ගේ ඡායාරූපය මෙන්න – දැක්කොත් දැනුම් දෙන්න

  • By editor
  • September 12, 2023
  • 0
  • 328 Views

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රය තුළදී හරක් කටා ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා රැගෙනවිත් සිටි අවස්ථාවේදී ඔහුව වැසිකිළිය වෙත රැගෙන ගිය පොලිස් කොස්තාපල්වරයා මේ වනවිට අතුරුදන්ව සිටී.

මෙලෙස අතුරුදන්ව ඇති පොලිස් කොස්තාපල්වරයාගේ ඡායාරූපයක් මේ වනවිට පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත්කර ඇත.

ඒ අනුව පහත ඡායාරූපයේ දැක්වෙන පොලිස් කොස්තාපල්වරයා පිළිබඳව තොරතුරක් වෙතොත් දුරකථන අංක 071-8591774 හෝ 0718594929 වෙත දැනුම්දෙන ලෙස පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *