හර්ෂ මීළග අයවැය කියන්න සැරසෙයි

  • By editor
  • December 13, 2023
  • 0
  • 44 Views

ඊළඟ අයවැය ‍ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

මුදල් ආර්ථික ස්ථායීකරණ  හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදය අමතමින් සමගි ජන බලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා පැවසූයේ ලබන අයවැයෙන් තම ප්‍රතිපත්ති රටට පවසන බවයි.

එහිදී ජාතික ජන බලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී අනුර දිසානායක මහතා, ඊළඟ අයවැය ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුදැයි විමසා සිටියේය.

ඊට පිළිතුරක් දෙමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසූයේ ඊළඟ අයවැය ඉදිරිපත් කරන්නේ හර්ෂ යනුවෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *