හැරී ජයවර්ධන Heineken මිලට ගනී

  • By editor
  • November 17, 2023
  • 0
  • 105 Views

මෙරට ප‍්‍රමුඛ මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන ඩිස්ටිලරීස් කම්පැනි ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා පීඑල්සී විසින් Heineken Asia Pacific Pte Ltd (HEINEKEN) සමාගමේ සියලු කොටස් මිල දී ගෙන ඇත.

සමාගමේ සභාපති හැරී ජයවර්ධන මහතා කොළඹ කොටස් වෙදල පලට දැනුම් දී ඇත්තේ සමාගම් දෙක අතර ඒ සදහා අද දිනයේ ගිවිසුම්ගත වූ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *