හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති හිරේ

  • By editor
  • January 16, 2024
  • 0
  • 251 Views

කොවිඩ් වසංගතය පැවති සමයේ කොවිඩ් රෝග ලක්ෂණ කට්ටල මිලදී ගැනීමේදී ප්‍රසම්පාදන රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම සහ අල්ලස් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වියට්නාමයේ අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට සිරදඬුවම් නියම කිරීමට එරට අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

වැඩිමිලට එම පරීක්ෂණ කට්ටල ගෙන්වීමට සමාගමකට ලබාදීමට ඇ.ඩො 2.25ක අල්ලස් ලබාගත් බවට එම අමාත්‍යවරුන්ට එරෙහිව චෝදනා වී තිබේ.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ගුයෙන් තාන් ලෝන්ග් ජියාන්ග්ට වසර 18ක සිරදඬුවම් නියම වී ඇත.එසේම ප්‍රසම්පාදන රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරිම සම්බන්ධයෙන් හිටපු විද්‍යා හා තාක්ෂණ ඇමති නොග් ආන්ට වසර 03ක සිරදඬුවමක් ද, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පැම් කොන්ග් ටක්ට වසර 03ක සිරදඬුවමක් ද නියම වී ඇත.

තව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ අදාළ සමාගමේ නිලධාරීන් 37දෙනෙක් ද අල්ලස් ලබාගැනීමේ චෝදනාව යටතේ එරට අධිකරණය වරදකරුවන් කරමින් මාස 20 සිට අවුරුදු 13ක් දක්වා සිරදඬුවම් නියම කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *