”හිරු” එ.ජා.ප. යට කොකා පෙන්වයි.

  • By editor
  • December 25, 2023
  • 0
  • 254 Views

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මාධ්‍ය ඒකකය විසින් මාධ්‍යවේදීන්ට ලබාදුන් රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය සහ ප්‍රිය සම්භාෂණය රෙනෝ සිල්වා සභාපතිධූරය දරන හිරු මාධ්‍ය ජාලය වර්ජනය කර තිබේ.

 ප්‍රිය සම්භාෂණයට පැමිණෙන ලෙස එකසත් ජාතික පක්ෂය ආරාධනා කර තිබුනද එම මාධ්‍ය ජාලයේ කිසිදු මාධ්‍යවේදියෙකු එම අවස්ථාවට එක්වී නැත . මෙම අවස්ථාවට එක්වූ ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක මාධ්‍යවේදීන් හමුවීමෙන් පසු “හිරු එක පාටිය වර්ජනය කරලා තියෙනවාද”  මාධ්‍ය ඒකකයේ නිලධාරීන්ගෙන් විමසා ඇත .

එම අවස්ථාවේදී මාධ්‍ය අංශ නිලධාරීන් හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ මාධ්‍යවේදීන් නොපැමිණීම පිළිබදව කරුණු දක්වා ඇත. 

මේ පිළිබදව තමන් හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කරන බව සාගල රත්නායක මෙහිදී ප්‍රකාශ කර තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *