හෙට සිට ගෑස් මිලත් බහී

  • By editor
  • June 3, 2023
  • 0
  • 94 Views

හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ලිත්‍රෝ ගෑස් මිල ගණන් පහත දමන බව එම සමාගම සඳහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව එහි සභාපති මුදිත පීරස් සඳහන් කරන්නේ ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 300 කට වැඩි මිලකින් මිල අඩු වනු ඇති බවයි.

මෙම ප‍්‍රමාණයේ ගෑස් සිලින්ඩයක මේ වනවිට රුපියල් 3638කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *