හේෂාගෙන් ක්‍රිකට් ආයතනය ගැන තවත් හෙළිදරව්වක්

  • By editor
  • October 17, 2023
  • 0
  • 86 Views

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විසින් රුපියල් මිලියන 300කට අධික මුදලක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට නීතිඥයන් වෙත ගෙවා ඇති බව වාර්තා වේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් සමග ජන බලවේග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේශා විතානගේ මහතා මේ පිළිබඳ හෙළිදරව් කරනු ලැබීය.

මේ මුදල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති මුදල් බවද හෙතෙම කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *