හොරට ගෙන් වූ මස් තොගයක් සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ ආහාර ප්‍රදර්ශනයක

  • By editor
  • January 14, 2024
  • 0
  • 220 Views

කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ තිබූ අනවසරයෙන් ගෙන් වූ හරක් හා ඌරු මස් තොගයක් සෞඛ්‍ය අංශ භාරයට ගෙන ඇත.

මෙම තරු හෝටලයේ දින දහයක් පුරා පවත්වන ආහාර ප්‍රදර්ශනයකට මෙම මස් කිලෝ තුන්සියයක පමණ ප්‍රමාණය එංගලන්තයෙන් ගෙන්වා ඇත්තේ නිසි අවසරයකින් තොරවය.

මෙම මස් තොගය මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයට සුදුසු ද යන්න තහවුරු කරන කිසිදු සහතිකයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් නැවත මුදා හැරීම සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

මේ වනවිට මෙම මස් තොගය සාම්පල් පරීක්ෂාවක් සඳහා වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයට යොමු කර තිබෙන අතර එහි ප්‍රතිඵල ලැබෙන තුරු මස් තොගය ශීතාගාරවල වෙනම රඳවා තැබීමේ නියෝගය මත මුදා හැර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *