හොර ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් හදන්න ජාතික රුධිර මධ්‍යස්ථානයෙන් ලේ දීලා

  • By editor
  • November 4, 2023
  • 0
  • 185 Views

ව්‍යාජ ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් හදන්න ලේ එකතු කර ගත්තේ ජාතික රුධිර මධ්‍යස්ථානයෙන් බව එම සමාගම් හිමිකරු සදහන් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් මහතා මේ පිළිබඳ කරුණු හෙළිකරමින් වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ රුධිර මධ්‍යස්ථානයෙන් ලේ එකතු කර ගන්න සෞඛ්‍ය ලේකම් අවසර දී ඇති බවය.

එසේම ඒ ආකාරයෙන් රුධිරය ලබාගෙන ඇත්තේ අධ්‍යන පර්යේෂණයක් කරන්න අවශ්‍ය බවට ලබා ගත් අනුමැතියකින් බව ද හෙතෙම හෙළි කළේය.

ඒ අනුව ජාතික රුධිර මධ්‍යස්ථානයෙන් රුධිරය ලීටර 150ක් අදාල ව්‍යාපාරිකයාට දී තිබෙන බව ද රවී කුමුදේශ් මහතා අනාවරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *