හෝටලයට පොලු තැබූ සමන් සිල්වා චන්ඩි පාට් දාලා

  • By editor
  • July 3, 2023
  • 0
  • 134 Views

ප්‍රකට ගායන ශිල්පී සමන් ද සිල්වා තම ආපන ශාලාවට පැමිණ එහි බිල්පත නොපියවා තමන්ට පහර දී ආපනශාලාවට ද හානිකර පිටව ගිය බවට එහි සේවකයන් පිරිසක් විසින් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පානදුර ප්‍රදේශයේ ආපනශාලාවක මෙම සිදුවීම ඇතිව තිබේ.

ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් වන තමන්ව එහි සේවකයෙක් හදුනා නොගත් බව පවසමින් මෙම ගැටුම ආරම්භ වී තිබේ.

අනතුරුව රුපියල් 1650ක් පමණ වූ ආහාර බිලක් නොගෙවා ආපනශාලාවේ සේවකයන්ට ද පහර දී එහි භාණ්ඩ වලටද හානි කර ගොස් ඇති බව‍ට ඔහුට එරෙහිව පැමිණිලි කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *