1 වසරට අලුත් විෂයක්

  • By editor
  • June 22, 2023
  • 0
  • 227 Views

පාසල් ප්‍රාථමික අංශයේ සිට ජපන් භාෂාව පාසල් විෂය මාලාවට ඇතුළු කිරීමට විශේෂ අවසරයක් හිමිව ඇති බව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර පවසයි.

ජපන් රැකියා වෙළෙඳපොළ ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම අවසරය හිමිව ඇති බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ජපන් භාෂාව දරුවන්ට ඉගැන්වීමට අදාළ කටයුතු මේ වනවිට සුදානම් කරමින් යන බවත් කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා ඒ සඳහා විශේෂ අනුමැතියක් හිමිවු බවත් වැඩිදුරටත් ඔහු පැවැසීය.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *