13 ගැන ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

  • By editor
  • August 9, 2023
  • 0
  • 227 Views

අද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

මේ වන විට දැඩි කතා බහට ලක්වන 13 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමටද අද නියමිතව ඇති බව වාර්තා වේ.

13 වන සංශෝධනය ශක්තිමත් කිරීමට අදාළ අණ පනත් ගෙන ඒම පිළිබඳව ද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පැහැදිලි කිරීමට නියමිත බව ද වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *