2030 වනවිට හමුදාවට කරන්න යන දේ

  • By editor
  • September 30, 2023
  • 0
  • 235 Views

යුද හමුදා සාමාජිකයන් ගණන 2030 වසර වන විට ලක්ෂයක් දක්වා අඩු කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබෙන බව වැඩබලන ආරක්ෂක ඇමති ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් සදහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව මේ වනවිට ලක්ෂ 2ක ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටින අතර ඉන් යුද හමුදාවේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හරි අඩකින් අඩු කිරීම රජයේ ඉලක්කය බව හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය.

එමෙන්ම ඊට සමාන්තරව නාවික හා ගුවන් හමුදා සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව ද අඩු කිරීමට අදහස් කරන බව ද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *