40000ක් ජල බිලට පොලු තියලා

  • By editor
  • April 1, 2023
  • 0
  • 379 Views

මාස ගණනකින් ජල බිල්පත් නොගෙවූ 40000ක ට අධික පාරිබෝගිකයින්ගේ ජල සබදතා විසන්ධි කිරීමට නියමිත බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

එහි ඉහල නිලධාරියෙකු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මෙම තොරතුරු ලබා දී තිබේ.

ඒ අතර ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයින්, ව්‍යාපාරික ස්ථාන මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන ද තිබෙන අතර ඉන් 15000ක ට පමණ නඩු පැවරීමට මණ්ඩලය කටයුතු කරන බවට ද තොරතුරු වාර්තා වේ.

එමෙන්ම බිල්පත් නොගෙවීමෙන් මණ්ඩලයට රුපියල් මිලියන 1600ක ට අධික මුදලක පාඩුවක් සිදුව ඇති බවට ද සදහන් කර ඇත.

පසුගිය වසරේ ජල ගාස්තු ඉහල දැමීමත් සමග බිල්පත් ගෙවීම 40%ක ප්‍රමාණයකින් අඩු වී ඇති බවත් එමගින් මණ්ඩලයට මිලියන 8400ක ට අධික ප්‍රමාණයක් අයවීමට තිබෙන බවත් වැඩි දුරටත් වාර්තා වේ.

මේ හේතුවෙන් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය දැඩි මූල්‍ය ගැටලුවකට මුහුණ පා තිබෙන බව ද සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *