විශ්‍රාම ගිය එම්.ජේ ගුණසිරි යළි සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් ධූරයට

  • By editor
  • January 9, 2024
  • 0
  • 137 Views

සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ජයසිංහ මහතා එම ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී තීරණය කර ඇත.

එම ධූරය සදහා හිටපු සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් එම්.ජේ. ගුණසිරි මහතා යළි පත්කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

හිටපු සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල් වයස අවුරුදු 60න් විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසුව ජනාධිපති කාර්යාලයේ ආදායම් ඉපයීමේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස මේ වනවිට කටයුතු කරමින් සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *