ප්‍රවීන රංගධරයෙන් මෙන්ම දේශපාලන නායකයෙක් වන විජය කුමාරතුංග මහතාගේ ජීවිත කතාව අලලා චිත්‍රපටයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක කටයුතු කරන බවට වාර්තා පළ වේ. ඊට...

[ ජපන් ලේඛක වතනාබේ ඔන් ගේ “Losing My Father” කෙටිකතාවේ සිංහල පරිවර්තනය] එදා ඒ උදයේ මම නින්දෙන් ඇහැරෙන විට තාත්තා මගේ ඇද ළග සිට සිය රැවුල බාමින්...