යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් “මහාවංශය” ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. මහාවංශය යනු ලක්දිව මහා විහාර ඉතිහාසය ප්‍රධානකොට රජරට රාජධානියේ ඉතිහාසය පිළිබඳව මහා විහාරික මහානාම හිමි විසින් පාලි...

වර්තමානයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නවතම සමීක්ෂණයට අනුව ඉන්දියාව, චීනය අභිබවා ලොව ජනාකීර්ණම රට බවට පත්වීමට සුදානමින් සිටි. 1950 දී මිලියන 350 ක ජනගහනයක් සිටි ඉන්දියාවේ ජනගහනය අද වන...